☞ GWENI LLWYD // cv // projects // ︎
Mae Gweni Llwyd (g.1995, Wrecsam) yn artist o Ddyffryn Nantlle wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae ei gwaith celf yn archwilio'r pob dydd, y synhwyrol a’r afresymol, wedi’i gyfryngu’n bennaf trwy fideo, sain a gosodiad. Mae ei gwaith diweddar yn canolbwyntio ar y natur anghronolegol o lunio atgofion, gwybodaeth a phrofiadau mewn tirwedd sy'n datblygu'n gyflym lle mae realiti digidol a chorfforol yn gorgyffwrdd.

Mae ei phrosiectau ac arddangosfeydd diweddar yn cynnwys: Comisiwn Gŵyl y Dyn Gwyrdd (2020-21); ANKLE TAP, comisiwn i Pontio, Bangor (2020), Anti Beta, Oriel Mission, Abertawe (2020); V&A Museum Late, Llundain (2019). Yn 2018, derbyniodd Gweni Wobr Goffa Brian Ross Cyngor Celfyddydau Cymru; Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol a Gwobr Artist Ifanc NOVA Cymru.

Mae Gweni hefyd yn gweithio fel rhan o RAT TRAP sy'n cynhyrchu digwyddiadau sy'n cyfuno cerddoriaeth a chelf, gan ganolbwyntio ar y byw a gwaith sy'n esblygu yn ystod sgyrsiau.


CV Cymraeg